دانلود مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

Powered by WebGozar

آرشیو مطالب

برچسب ها

این هم مبحث نهم کتاب مقررات ملی ساختمان : ساختمان های بتن آرمه
حجم : 4.51 مگابایت

شامل :

 

این کتاب در خصوص مقررات مربوط به طرح و اجرای سازه های بتن آرمه و مشخصات مواد و مصالح تشکیل دهنده آنها بوده و مشتمل بر بیست فصل به شرح زیر می باشد:

 

فصل اول :کلیات

9-1-1 هدف
9-1-2 دامنه کاربرد
9-1-3 مبانی طراحی
9-1-4 ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله
9-1-5 واحدها
9-1-6 علایم و اختصارات

 

فصل دوم : شرایط کلی ارايه و تصویب طرح و نظارت

9-2-1 ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی
9-2-2 نظارت و بازرسی
9-2-3 آزمایش بارگذاری
9-2-4 تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

 

فصل سوم : مصالح بتن

9-3-1 کلیات
9-3-2 سیمان
9-3-3 سنگدانه
9-3-4 آب
9-3-5 مواد افزودنی
9-3-6 مواد جایگزین سیمان

 

فصل چهارم : میلگردهای فولادی

9-4-0 علائم اختصاری
9-4-1 تعاریف
9-4-2 استانداردهای مشخصات و آزمون های میلگرد
9-4-3 طبقه بندی میلگردها از نظر روش ساخت
9-4-4 طبقه بندی میلگرد ها از نظر مکانیکی
9-4-5 رده‌بندي مكانيكي ميلگرد‌هاي فولادي
9-4-6 مشخصات هندسی میلگردها
9-4-7 مشخصات مکانیکی میلگردها
9-4-8 ساير مشخصات
9-4-9 تواتر نمونه‌برداري
9-4-10 جوش‌پذيري
9-4-11 نشانه گذاری و بسته بندی میلگردها
9-4-12 گواهینامه فنی
9-4-13 ضوابط حمل ونقل ، انبار کردن و نگهداری

 

فصل پنجم : استانداردهای مشخصات و آزمایش ها

9-5-1 استانداردهای مربوط به این مبحث

 

فصل ششم : کیفیت بتن

9-6-0 علائم اختصاری
9-6-1 کلیات
9-6-2 مبانی تعیین نسبت های اختلاط بتن
9-6-3 پایایی بتن
9-6-4 تعیین نسبت های اختلاط بر اساس تجربه کارگاهی و مخلوط های آزمایشی
9-6-5 ارزیابی و پذیرش بتن
9-6-6 بررسی بتن های بامقاومت کم یا دوام کم
9-6-7 کنترل و بازرسی

 

فصل هفتم : اختلاط بتن و بتن ریزی

9-7-1 نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
9-7-2 اختلاط بتن
9-7-3 انتقال بتن
9-7-4 بتن ریزی
9-7-5 ماله کشی و پرداخت بتن
9-7-6 عمل آوردي
9-7-7 بتن ریزی در شرایط ویژه
9-7-8 روش های ویژه کاربرد بتن
9-7-9 کنترل و بازرسی

 

فصل هشتم : آرماتور بندی

9-8-1 مشخصات و شرایط اجرایی
9-8-2 جزئیات آرماتور بندی

 

فصل نهم : ضوابط قالب بندی در بتن، لوله‌ها و مجراي مدفون و درزهای اجرایی

9-9-0 علائم اختصاری
9-9-1 کلیات
9-9-2 مصالح مصرفي در قالب
9-9-3 ضوابط طراحی قالب
9-9-4 اجراي قالب
9-9-5 قالب برای بتن ریزی در زیر آب
9-9-6 لوله ها و مجراهای مدفون در بتن
9-9-7 درزهای بتن

 

فصل دهم : اصول تحلیل و طراحی

9-10-0 علائم اختصاری
9-10-1 گستره
9-10-2 اهداف طراحی
9-10-3 روش طراحی
9-10-4 ضرایب ایمنی
9-10-5 اعضای سازه ای
9-10-6 اصول تحلیل
9-10-7 مشخصات مصالح
9-10-8 مشخصات هندسی
9-10-9 بارگذاری
9-10-10 طراحی در حالت حدی نهایی مقاومت
9-10-11 کنترل در حالت حدی بهره برداری

 

فصل یازدهم : خمش و بارهای محوری

9-11-0 علائم اختصاری
9-11-1 گستره
9-11-2 حالت حدی نهایی مقاومت در خمش و نیروی محوری
9-11-3 فرضیات طراحی مقطع
9-11-4 ضوابط کلی طراحی
9-11-5 محدودیت های آرماتورها در قطعات خمشی
9-11-6 ضوابط تیرهای
T شکل و تیرچه های بتنی
9-11-7 فاصله تکیه گاه های جانبی قطعات خمشی
9-11-8 ابعاد طراحی برای قطعات فشاری
9-11-9 محدودیت های آرماتور ها در قطعات فشاری(ستون ها)
9-11-10 مقاومت اتکایی
9-11-11 محدودیت های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

 

فصل دوازدهم : برش و پیچش

9-12-0 علائم اختصاری
9-12-1 گستره
9-12-2 حالت حدی نهایی مقاومت در برش
9-12-3 نیروی برشی تأمین شده توسط بتن
9-12-4 نیروی برشی تأمین شده توسط آرماتور ها
9-12-5 ضوابط کلی طراحی برای برش
9-12-6 محدودیت‌های آرماتورهاي برشی
9-12-7 حالت حدی نهایی پیچش
9-12-8 لنگر پیچشی مقاوم تامین شده توسط آرماتور های پیچشی
9-12-9 ترکیب پیچش و خمش- پيچش و برش
9-12-10 محدودیت هاي آرماتورهاي پيچشي
9-12-11 لنگر پیچشی نهایی در اعضای سازه های نامعین
9-12-12 جزييات تكميلي آرماتورهاي عرضي
9-12-13 برش اصطکاکی
9-12-14 ضوابط ویژه برای اعضای خمشی با ارتفاع زیاد(تیرهاي عميق)
9-12-15 ضوابط ویژه برای دستک‌ها و شانه ها
9-12-16 ضوابط ویژه برای دیوارها
9-12-17 ضوابط ویژه برای دال ها و پی ها
9-12-18 ضوابط ویژه برای اتصالات قاب ها

 

فصل سیزدهم : آثار لاغری - کمانش

9-13-0 علائم اختصاری
9-13-1 گستره
9-13-2 کلیات
9-13-3 طبقات مهار شده جانبی
9-13-4 طول آزاد قطعات فشاری
9-13-5 طول مؤثر قطعات فشاری
9-13-6 شعاع ژیراسیون
9-13-7 ضوابط اثر لاغری
9-13-8 روش تشدید لنگرهای خمشی
9-13-9 حداقل برون محوری بار
9-13-10 اثر لاغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دو محوره
9-13-11 تشدید لنگر خمشی در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاری

 

فصل چهاردهم :تغییر شکل و ترک خوردگی

9-14-0 علائم اختصاری
9-14-1 گستره
9-14-2 تغییر شکل
9-14-3 ترک خوردگی ها

 

فصل پانزدهم :طراحی دال ها

9-15-0 علائم اختصاری
9-15-1 گستره
9-15-2 تعاریف
9-15-3 ضوابط کلی طراحی دال ها
9-15-4 آرماتورگذاری در دال ها

 

فصل شانزدهم : دیوار ها

9-16-0 علائم اختصاری
9-16-1 گستره
9-16-2 تعاریف
9-16-3 ضوابط کلی طراحی
9-16-4 محدودیت آرماتورها
9-16-5 دیوارهای باربر
9-16-6 دیوارهای برشی
9-16-7 دیوارهای حائل

 

فصل هفدهم : پی ها

9-17-0 علائم اختصاری
9-17-1 گستره
9-17-2 تعاریف
9-17-3 ضوابط کلی طراحی
9-17-4 ضوابط تعیین بارهای وارد بر پی ها
9-17-5 آرماتورهاي پي‌ها و شمع‌ها و محدوديت‌هاي آنها
9-17-6 انتقال نیرو از پای ستون ، دیوار یا ستون پایه بتنی به پی
9-17-7 محدودكردن حركت نسبي پي‌ها
9-17-8 آرماتورهاي حرارت و جمع‌شدگي در پي‌ها

 

فصل هجدهم : مهار و وصله آرماتور ها

9-18-0 علائم اختصاری
9-18-1 گستره
9-18-2 مهار میلگردها
9-18-3 ضوابط مهار آرماتورهای خمشی
9-18-4 وصله میلگردها

 

فصل نوزدهم : ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق

9-19-0علائم اختصاری
9-19-1 گستره
9-19-2 مدت زمان مقاومت در برابر حریق
9-19-3 اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی
9-19-4 ملاحظات طراحی

 

فصل بیستم : ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

9-20-0 علائم اختصاری
9-20-1 گستره
9-20-2 ضوابط کلی طراحی
9-20-3 ضوابط سازه های با شکل پذیری متوسط
9-20-4 ضوابط سازه های با شکل پذیری زیاد

 

دانلود

حجم : 4.51 مگابایت

نویسنده : حکمتی بازدید : 993 تاريخ : سه شنبه 8 اسفند 1391 ساعت: 3:52
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123